Bharat Ratna Awardees

1. Pandit Bhimsen Joshi (2008)
2. Kumari Lata Dinanath Mangeshkar (2001)
3. Ustad Bismillah Khan (2001)
4. Prof. Amartya Sen (1999)
5. Lokpriya Gopinath Bordoloi (1999)
6. Loknayak Jayprakash Narayan (1999)
7. Pandit Ravi Shankar (1999)
8. Shri Chidambaram Subramaniam (1998)
9. Smt. Madurai Shanmukhavadivu Subbulakshmi (1998)
10. Shri (Dr.) Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam (1997)
11. Smt. Aruna Asaf Ali (1997)
12. Shri Gulzari Lal Nanda (1997)
13. Shri Jehangir Ratanji Dadabhai Tata (1992)
14. Shri Maulana Abul Kalam Azad (1992)
15. Shri Satyajit Ray (1992)
16. Shri Morarji Ranchhodji Desai (1991)
17. Shri Rajiv Gandhi (1991)
18. Sardar Vallabhbhai Patel (1991)
19. Dr. Bhimrao Ramji Ambedakr (1990)
20. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela (1990)
21. Shri Marudur Gopalan Ramachandran (1988)
22. Khan Abdul Ghaffar Khan (1987)
23. Shri Acharya Vinoba Bhave (1983)
24. Mother Teresa (Agnes Gonxha Bojaxhiu) (1980)
25. Shri Kumaraswamy Kamraj (1976)
26. Shri Varahagiri Venkata Giri (1975)
27. Smt. Indira Gandhi (1971)
28. Shri Lal Bahadur Shastri (1966)
29. Dr. Pandurang Vaman Kane (1963)
30. Dr. Zakir Hussain (1963)
31. Dr. Rajendra Prasad (1962)
32. Dr. Bidhan Chandra Roy (1961)
33. Shri Purushottam Das Tandon (1961)
34. Dr. Dhonde Keshav Karve (1958)
35. Pt. Govind Ballabh Pant (1957)
36. Dr. Bhagwan Das (1955)
37. Shri Jawaharlal Nehru (1955)
38. Dr. Mokshagundam Vivesvaraya (1955)
39. Shri Chakravarti Rajagopalachari (1954)
40. Dr. Chandrasekhara Venkata Raman (1954)
41. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan (1954)

Bharat Ratna Awardees

 • Kumari Lata Dinanath Mangeshkar
  Arts : 2001 : India : Maharashtra
 • Late. Ustad Bismillah Khan
  Arts : 2001 : India : Uttar Pradesh
 • Prof. Amartya Sen
  Literature & Education : 1999 : United Kingdom :
 • Lokpriya Gopinath (posth.) Bordoloi
  Public Affairs : 1999 : India : Assam
 • Loknayak Jayprakash (Posth.) Narayan
  Public Affairs : 1999 : India : Bihar
 • Pandit Ravi Shankar
  Arts : 1999 : United States :
 • Shri Chidambaram Subramaniam
  Public Affairs : 1998 : India : Tamil Nadu
 • Smt. M.S. Subbulakshmi
  Arts : 1998 : India : Tamil Nadu
 • Shri (Dr.) A.P.J. Abdul Kalam
  Science & Engineering. : 1997 : India : Delhi
 • Smt. Aruna Asaf (Posth.) Ali
  Public Affairs : 1997 : India : Delhi
 • Shri Gulzari Lal (Shri) Nanda
  Public Affairs : 1997 : India : Gujarat
 • Shri Jehangir Ratanji Dadabhai Tata
  Trade & Industry : 1992 : India : Maharashtra
 • Shri Maulana Abul Kalam Azad
  Public Affairs : 1992 : India : West Bengal
 • Shri Satyajit Ray
  Arts : 1992 : India : West Bengal
 • Shri Morarji Ranchhodji Desai
  Public Affairs : 1991 : India : Gujarat
 • Shri Rajiv Gandhi
  Public Affairs : 1991 : India : Delhi
 • Sardar Vallabhbhai Patel
  Public Affairs : 1991 : India : Gujarat
 • Dr. Bhimrao Ramji Ambedakr
  Public Affairs : 1990 : India : Maharashtra
 • Dr. Nelson Rolihlahla Mandela
  Public Affairs : 1990 : South Africa :
 • Shri Marudur Gopalan Ramachandran
  Public Affairs : 1988 : India : Tamil Nadu
 • Khan Abdul Ghaffar Khan
  Social Work : 1987 : Pakistan :
 • Shri Acharya Vinoba Bhave
  Social Work : 1983 : India : Maharashtra
 • Mother Mary Teresa Bojaxhiu Teresa
  Social Work : 1980 : India : West Bengal
 • Shri Kumaraswamy Kamraj
  Public Affairs : 1976 : India : Tamil Nadu
 • Shri V.V. Giri
  Public Affairs : 1975 : India : Orissa
 • Smt. Indira Gandhi
  Public Affairs : 1971 : India : Uttar Pradesh
 • Shri Lal Bahadur Shastri
  Public Affairs : 1966 : India : Uttar Pradesh
 • Dr. Pandurang Vaman Kane
  Social Work : 1963 : India : Maharashtra
 • Dr. Zakir Hussain
  Public Affairs : 1963 : India : Andhra Pradesh
 • Dr. Rajendra Prasad
  Public Affairs : 1962 : India : Bihar

 • Dr. Bidhan Chandra Roy
  Public Affairs : 1961 : India : West Bengal
 • Shri Purushottam Das Tandon
  Public Affairs : 1961 : India : Uttar Pradesh
 • Dr. Dhondo Keshav Karve
  Social Work : 1958 : India : Maharashtra
 • Pt. Govind Ballabh Pant
  Public Affairs : 1957 : India : Uttar Pradesh
 • Dr. Bhagwan Das
  Literature & Education : 1955 : India : Uttar Pradesh
 • Shri Jawaharlal Nehru
  Public Affairs : 1955 : India : Uttar Pradesh
 • Dr. M. Vishweshwariah
  Civil Service : 1955 : India : Karnataka
 • Shri Chakravarti Rajagopalachari
  Public Affairs : 1954 : India : Tamil Nadu
 • Dr. Chandrasekhara Venkata Raman
  Science & Engineering. : 1954 : India : Tamil Nadu
 • Dr. Sarvapalli Radhakrishnan
  Public Affairs : 1954 : India : Tamil Nadu